Teamcoaching

Zijn onderstaande thema’s herkenbaar en is jullie team hard toe aan effectieve teamcoaching?

  • Loopt de samenwerking binnen jouw team of met andere teams stroef?
  • Praten jullie steeds langs elkaar heen en lijken jullie elkaar niet te begrijpen?
  • Is er onduidelijkheid over de taakverdeling of over afspraken?
  • Is niet duidelijk wat jullie doelen zijn en hoe jullie een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie?

Bij deze en alle andere vragen op het gebied van teamontwikkeling kan ik jullie helpen. In een eerste, vrijblijvend gesprek zullen we samen op zoek gaan naar waarmee het team het meest geholpen is. En naar welke aanpak daar het beste bij past. Daarbij zullen we duidelijke afspraken maken wanneer het traject geslaagd is. Op basis hiervan doe ik desgewenst een voorstel voor een traject en na een positief besluit van jullie kant gaan we aan de slag.

In mijn aanpak binnen teams werk ik op basis van openheid en wederzijds respect. Ik werk graag met een combinatie van individuele gesprekken en teamsessies. Het is in teams de uitdaging om ├ęcht goed naar elkaar te luisteren en van discussie naar dialoog te gaan. Bij een discussie is het doel gelijk krijgen en bij de dialoog gaat het om elkaar daadwerkelijk te begrijpen. Een goede en oprechte dialoog is de basis van een goede samenwerking.

Ik werk met verrassende oefeningen om het onderling vertrouwen in en de verbinding binnen het team te verhogen. Ik zorg voor een veilige sfeer waarbij iedereen betrokken is om tot een resultaat te komen dat echt gedragen wordt en daarmee op langere termijn beklijft.

Daarnaast ben ik gecertificeerd in Management Drives. Op basis van Management Drives wordt duidelijk wat de drijfveren zijn van de individuele teamleden. Dat geeft inzicht in wie goed met elkaar kan samenwerken en waar mogelijk spanning zit. Ook wordt duidelijk waar eventuele blinde vlekken zitten in het teamprofiel. Op basis hiervan kan met hele gerichte interventies de samenwerking en het resultaat eenvoudig en effectief geoptimaliseerd worden.

 

Een eigenwijze kijk op leiderschap.